Smluvní vztah a právní poměr mezi ubytovatelem a jednotlivci  se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách :             

*Se zákazníkem je smlouva o zajištění ubytování uzavřena

předáním řádně vyplněné přihlášky a její potvrzení ubytovatelem, případně smluvním prodejcem.

Při telefonické rezervaci je smlouva uzavřena uhrazením zálohy ve výši dle tohoto dopisu.

*Při rezervaci pobytu je nutné zaplatit zálohu ve výši nejméně 50% z ceny za ubytování.

Zbytek ceny musí být zaplacen nejpozději při nástupu na rekreaci.

*Délka ubytování je určena termíny uvedenými v závazné přihlášce. V hlavní sezóně jsou sjednávány týdenní pobyty s nástupem v sobotu.

*Pokud zákazník nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, je možná náhrada neodčerpaných služeb v rozsahu dohodnutém s poskytovatelem.    

*Ceny za ubytování a služby jsou cenami smluvními mezi provozovatelem a zákazníkem. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu na pobyt kdykoliv před nástupem. Smluvnímu partneru je povinen uhradit storno poplatky.

 

*Storno poplatky se účtují z celkové sjednané ceny za ubytování ve výši stanovené podle doby odhlášení takto:  

do 14 dnů včetně             -náhrada ve výši 200,-Kč

v době od 13 do 7 dnů    - náhrada ve výši 30%

v době od 6 do 3 dnů      - náhrada ve výši 40%

v době od 2 do 1 dne       - náhrada ve výši 60%

v době nástupu                 - náhrada ve výši 100%    

 

  Sjednané ubytování neobsahuje žádné pojištění.

Zákazník stvrzuje na přihlášce  svým podpisem, při telef. objednávce uhrazením zálohy, že se s těmito podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.            

Nástup na celotýdenní pobyt je vždy v sobotu po 13.hod. V  den ukončení pobytu bude ubytovací prostor uvolněn před 10.oo hod. 

Při dřívějším příjezdu - či pozdějším odjezdu lze zavazadla dočasně uložit u správce. 

 

Úklid  apartmá po dobu pobytu provádí host sám.